سورس کد بدست آوردن ک.م.م و ب.م.م دو عدد

این برنامه با استفاده از الگوریتم محاسبه ب.م.م بروش نردبانی پس از دریافت دو عدد a , b ابتدا ب.م.م را محاسبه کرده و با فرمول زیر مقدار ب.م.م و ک.م.م را نمایش می دهد.

فرمول بدست آوردن ب.م.م و ک.م.م

بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م) : همان‌ گونه که از نامش پیداست، بزرگترین عدد بین مقسوم‌ علیه‌های مشترک دو عدد است.مثلا برای اعداد ۴و ۱۲ عدد ۴ است

کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م) :کوچکترین مضربی است که بین اعداد مورد نظر مشترک باشد. مثلاً برای اعداد ۶ و ۵ عدد ۳۰ است

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
unsigned int a,b,aa,bb;
cout<<"Enter A , B :"<<endl; 
cin>>a>>b;

if(a<b){
 aa=b;
 bb=a;
 }
 else{
   aa=a;
   bb=b;
  }

 while((aa%bb)!=0){
  bb=aa%bb;
  aa=bb;
  }
  
  cout<<"Greater Common Divisor is : "<<unsigned(bb)<<endl;
  cout<<"Least Common Multipli is : "<<unsigned((a*b)/bb)<<endl; 
return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *