فرایند اتوماسیون روباتیک

مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ،فرآیند اتوماسیون رباتیک یا همان (Robotic Process Automation )، فناوری دیگری است که باعث شغل سازی خودکار می شود. فرآیند…

ادامه مطلب فرایند اتوماسیون روباتیک

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی است. با یادگیری ماشین ، کامپیوترها برنامه ریزی می شوند تا یاد بگیرند کاری را انجام دهند…

ادامه مطلب یادگیری ماشین